Terapia Neurologopedyczna, Logopedyczna, Wczesna Interwencja Logopedyczna, Terapia Ręki, Wspomaganie Rozwoju

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Termin ćwiczenia korekcyjno – wyrównawcze zawiera w swej treści elementy pracy korekcyjnej tj. usprawnienie deficytów rozwojowych (z łac. correctus – poprawiony) i wyrównanie braków w wiadomościach oraz umiejętnościach szkolnych. Zamiennie stosujemy nazwę ćwiczenia (zajęcia) korekcyjno – kompensacyjne. Kompensacja (z łac. compensatio – wyrównanie) może być rozumiana jako wyrównanie braków lub też zastąpienie jakiegoś braku innym czynnikiem, a także jako wspieranie rozwoju funkcji zaburzonej przez sprawną lub mniej zaburzoną.

PODSTAWOWE CELE PRACY KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNEJ:

– Usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

– Ćwiczenie sprawności czytania i pisania.

– Oddziaływanie psychoterapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące dzieci.

– wszechstronne ćwiczenia zaburzonych funkcji analizatora wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego.

– Stosowanie ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową i wzrokową, a także sprawność ruchową i koordynację wzrokowo -ruchową.

– Ćwiczenia usprawniające trudności w czytaniu i pisaniu uczniów z ryzyka dysleksji.

– Rozbudzanie motywacji do pracy nad wyrównywaniem braków

Monika Gosk

tel. 518 262 252

81-531 Gdynia

ul. Wielkopolska 431

KONTAKT

Realizacja KreativDesign