Terapia Neurologopedyczna, Logopedyczna, Wczesna Interwencja Logopedyczna, Terapia Ręki, Wspomaganie Rozwoju

O mnie

mgr Monika Gosk

Neurologopeda, Logopeda Wczesnej Interwencji, Pedagog, Nauczyciel Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Terapeuta Ręki, Metoda Krakowska

 

Szanowni Państwo,

W swojej pracy logopedycznej/neurologopedycznej posługuję się wieloma metodami i narzędziami, które dobieram odpowiednio do potrzeb i możliwości danej osoby.

Dysponuję nowoczesnym sprzętem, pomocami i narzędziami do terapii oraz programami multimedialnymi, dzięki czemu zajęcia w gabinecie są ciekawe i atrakcyjne.

Każde zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka, młodzieży i dorosłych. Podczas zajęć stosuję różnorodne metody mające na celu wszechstronny rozwój, korygowanie występujących  trudności, usprawnianie zaburzonych funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowych i artykulacyjnych.

 

W ramach oferowanych usług polecam Państwu między innymi:

– porady i konsultacje profilaktyki logopedycznej

– porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka

– porady i konsultacje z zakresu profilaktyki logopedycznej niemowląt ( wczesne rozpoznawanie trudności w sprawności aparatu artykulacyjnego , trudności z gryzieniem i przyjmowaniem pokarmów, nadwrażliwością w jamie ustnej, trudności z ssaniem, kąsaniem itp.)

– kompleksowa diagnoza i terapia wad wymowy oraz opóźnionego rozwoju mowy

– reedukacja chorych z afazją

– przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu metodami: Glottodydaktyki, Metodą Krakowską, Metodą Dobrego Startu

– terapię ręki

– zajęcia z elementami Integracji Sensorycznej

 

Prowadzę terapię logopedyczną/ neurologopedyczną / wspomaganie rozwoju:

– dzieci z niezakończonym lub opóźnionym rozwojem mowy

– dzieci, młodzież i dorosłych z wadami wymowy

– dzieci z zaburzeniami komunikacji w autyzmie

– dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

– dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji

– niemowlęta z ciąż zagrożonych

– niemowlęta z trudnościami: ze ssaniem, odruchem kąsania, przyjmowaniem pokarmów

– dorośli z afazją, dysartrią

– dzieci, młodzież i dorośli ze wskazaniem terapii ręki

KONTAKT

Monika Gosk

tel. 518 262 252

81-531 Gdynia

ul. Wielkopolska 431

Realizacja KreativDesign