Terapia Neurologopedyczna, Logopedyczna, Wczesna Interwencja Logopedyczna, Terapia Ręki, Wspomaganie Rozwoju

Kiedy do logopedy

Rodzicu zgłoś się jeśli:

Twoje dziecko ukończyło 1 r.ż

 • a nie gaworzyło, czyli nie wydawało prostych sylab na przykład bababa, mamama
 • nadal oddycha stale przez usta
 • nadmiernie ślini się
 • ma trudności z żuciem i połykaniem pokarmów, krztusi się

Twoje dziecko w okresie między 3-4 r.ż.

 • porozumiewa się tylko za pomocą pojedynczych słów
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
 • nie mówi głosek: „l, k, g, f, w, ś, ź, ć, dź”
 • wsuwa język miedzy zęby w trakcie oglądania na przykład bajek albo w czasie rozmowy z Wami

Twoje dziecko w okresie 1-2 r.ż.

 • nie potrafi dmuchać
 • nie reaguje na zadawane pytania na przykład „Gdzie jest lala?”, „Gdzie jest mama?”
 • nie wykonuje prostych poleceń na przykład „Daj misia”, „Pokaż gdzie masz oko?”
 • porozumiewa się z otoczeniem za pomocą gestu i mimiki

Twoje dziecko w okresie między 5-6 r.ż

 • głoski dźwięczne zastępuje bezdźwięcznymi na przykład zamiast „buty” mówi „puty”
 • nie buduje wypowiedzi wielozdaniowej
 • nie wymawia głosek „sz, ż, cz, dż”, czyli sepleni
 • nie wymawia głoski „r” albo zastępuje ją głoską „l” lub „j”
 • powtarza głoski (s-samolot),sylaby (bu-bu-buty),całe słowa, sprawiając wrażenie zacinania się

Dodatkowe trudności

 • twoje dziecko nie mówi, ma opóźniony rozwój mowy
 • ma problemy z jedzeniem
 • ma wady wymowy
 • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia
 • ma problemy z koncentacją, pamięcią
 • ma problemy z grafomotoryką
 • ma problemy z czytaniem i pisaniem

KONTAKT

Monika Gosk

tel. 518 262 252

81-531 Gdynia

ul. Wielkopolska 431

Realizacja KreativDesign