Terapia Neurologopedyczna, Logopedyczna, Wczesna Interwencja Logopedyczna, Terapia Ręki, Wspomaganie Rozwoju

Neurologopeda

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych.

Zakres pracy neurologopedy to  :

–  terapia mowy  dzieci i osób dorosłych niemówiących

–  terapia karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia między innymi dysfagia

Do neurologopedy nalezy zgłosić się gdy:

– dziecko ma problem z mówieniem: dzecko w wieku 2 i 3 lat  nie mówi wcale lub mówi bardzo mało i niewyraźnie, ma wadę wymowy

– dziecko ma problem z jedzeniem : odmawia przyjmowania pokarmów o określonej konsystencji, ma trudności z gryzieniem, żuciem i połykaniem, nie lubi twardych pokarmów, ma odruch wymotny. Dziecko  w dalszym ciągu przyjmuje wyłącznie zmiksowane pokarmy

– dziecko nadmiernie się  ślini,  oddycha przez usta             ( ,,otwarta buzia”)

– dziecko jest wcześniakiem, przez długi czas przebywało w inkubatorze, było karmione sondą,

– dziecko jest dzieckiem z tzw. grupy ryzyka: urodziło się z ciąży o nieprawidłowym przebiegu, z trudnościami okołoporodowymi

– u dziecka zdiagnozowano zaburzenia neurologiczne, zespół genetyczny, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienie psychoruchowe,

– ktoś z rodziny ma zaburzenia mowy po udarze (afazja) lub urazie mózgu lub innym incydencie neurologicznym

 

W diagnozie neurologopedycznej dziecka ocenie poddawane są:

1)      budowa i funkcjonowanie aparatu mowy,

2)      odruchowe reakcje oralne, ich rozwój i dojrzewanie,

3)      oddychanie,

4)      napięcie mięśniowe okolicy oralnej,

5)      czynności i funkcje pokarmowe – połykanie, gryzienie i żucie,

6)      umiejętności prelingwalne niezbędne do nauki mowy,

7)      mowa bierna i czynna,

8)      kompetencja językowa, komunikacyjna i kulturowo-społeczna, funkcje poznawcze itd.

W diagnozie neurologopedycznej dorosłych, ocenie podlegają:

1)     mowa spontaniczna,

2)     umiejętność nazywania,

3)     umiejętność powtarzania,

4)     rozumienie mowy,

5)     umiejętność czytania,

6)     umiejętność pisania, itd.

Przed przyjściem do gabinetu :

– proszę zabrać zabrać dokumentację medyczną dziecka.

Warto przypomnieć sobie:

-przebieg rozwoju dziecka – kiedy nauczyło się siadać, wstawać? czy krzyczało po urodzeniu?

-jak przebiegała ciąża? jak przebiegał poród?

– co nasze dziecko lubi robić?

– jak się bawi? czym się bawi? można zabrać ze sobą ulubioną zabawkę dziecka;

– w jaki sposób wyraża swoje potrzeby, czyli w jaki sposób komunikuje się z nami? czy krzyczy i płacze, czy pokazuje gestem, a może używa innych specyficznych sposobów komunikowania się?

Warto zapisać co dziecko je, czym jest karmione, jakie pokarmy są w jego diecie, a jakich spożywania konsekwentnie odmawia, czy karmione jest z butelki?  itp.

PRZED PRZYJŚCIEM DO GABINETU- DOROŚLI powinni przynieść:

  1. kartę informacyjną ze szpitala (jeśli zaburzenia mowy są skutkiem udaru niedokrwiennego bądź krwotocznego mózgu, urazu, guza itp.)
  2. ważne, żeby pacjent przyszedł na wizytę z osobą, z którą spędza najwięcej czasu.

KONTAKT

Monika Gosk

tel. 518 262 252

81-531 Gdynia

ul. Wielkopolska 431

Realizacja KreativDesign