Terapia Neurologopedyczna, Logopedyczna, Wczesna Interwencja Logopedyczna, Terapia Ręki, Wspomaganie Rozwoju

Przygotowanie do klasy 0 i I

 Zajęcia przygotowujące dzieci do klasy 0 i 1 obejmują:

– pierwsze kroki w nauce czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, zapoznanie dzieci z głoskami i sylabami

– układanki lewopółkulowe

– ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych

– rozwój słownika czynnego i biernego

– ćwiczenia koncentracji, uwagi i pamięci

– ćwiczenia grafomotoryczne

– ćwiczenia percepcji słuchowej i wzrokowej ( analiza i synteza sylabowa , głoskowa)

– zabawy stymulujące rozwój poznawczy

– pracę nad budowaniem poprawnych gramatycznie dłuższych wypowiedzi

– pracę nad opowiadaniem przyczynowo-skutkowym

 

KONTAKT

mgr Monika Gosk

tel.  518 262 252

e-mail: pansofia@wp.pl

ul. Wielkopolska 431

81-531 Gdynia

Realizacja KreativDesign